2017-05-29 19:08:20

; [❤] – ·
·
.
به افتخار سیصدمین پست پیجم از عجقه خودم مومو کلیپ گذاشتم. 😍😍😍
#مومو از گروه #توایس و اجرای آهنگ #سیگنال 😍💋.
پ ن : همونطور که میدونید اعضای گروه توایس در قالب یه برنامه تلویزیونی به اسم #شانزده با هم مسابقه دادن و ۹ تاشون موفق شدن که در قالب توایس دبیوت کنن. من تازه این برنامه رو دیدمو شوکه شدم 😲😲 بگو چرا ؟؟ مومو به عنوان نفر ۱۳هم حذف شد 😶😶😶😲😲😕😔. الان دارم به فرضیه ی وجود دنیاهای موازی ایمان میارم 😅😅 پس یعنی یه دنیای موازی با دنیای خودمون وجود داره و توی اون دنیا مومو عضو توایس نشده و توی اون دنیا پس من نمیشناسمشو عجقه من نیس 🤓😜🤓😜. #سانا #زویو
_________________________.
This is 300th post of my page and thank u 4 ur suppurt until now 🌷🌷✌.
I just watching the #sixteen . As you know sixteen was a survival competetion that the winners debuted as Twice. ✌
But in the middle of the show Momo got eliminated 😕😲😔😶
Actually right now i dont have any idea whats happening . I feel like im living in a different world🤓😛🤓😛🤓
Momo fancam from #Twice and performing #signal ❤
@twicetagram
Our private tags: تگ های شخصی پیج ما
#kpopforiranian_momo
#kpopforiranian_twice
#kpopforiranian_signal
________________________.
تگ های مرتبط:
#tzuyu #저우MG건강명의암보험 #MG건강명의암보험 #choutzuyu #fancam #twice #트와이스 #sana #momo #모모 #mina #미나 #nayeon #chaeyoung #jihyo #dahyun #jungyeon #직캠

; [❤] – ·
·
.
به افتخار سیصدمین پست پیجم از عجقه خودم مومو کلیپ گذاشتم. 😍😍😍
#مومو از گروه #توایس و اجرای آهنگ #سیگنال 😍💋.
پ ن : همونطور که میدونید اعضای گروه توایس در قالب یه برنامه تلویزیونی به اسم #شانزده با هم مسابقه دادن و ۹ تاشون موفق شدن که در قالب توایس دبیوت کنن. من تازه این برنامه رو دیدمو شوکه شدم 😲😲 بگو چرا ؟؟ مومو به عنوان نفر ۱۳هم حذف شد 😶😶😶😲😲😕😔. الان دارم به فرضیه ی وجود دنیاهای موازی ایمان میارم 😅😅 پس یعنی یه دنیای موازی با دنیای خودمون وجود داره و توی اون دنیا مومو عضو توایس نشده و توی اون دنیا پس من نمیشناسمشو عجقه من نیس 🤓😜🤓😜. #سانا #زویو
_________________________.
This is 300th post of my page and thank u 4 ur suppurt until now 🌷🌷✌.
I just watching the #sixteen . As you know sixteen was a survival competetion that the winners debuted as Twice. ✌
But in the middle of the show Momo got eliminated 😕😲😔😶
Actually right now i dont have any idea whats happening . I feel like im living in a different world🤓😛🤓😛🤓
Momo fancam from #Twice and performing #signal ❤
@twicetagram
Our private tags: تگ های شخصی پیج ما
#kpopforiranian_momo
#kpopforiranian_twice
#kpopforiranian_signal
________________________.
تگ های مرتبط:
#tzuyu #저우MG건강명의암보험 #MG건강명의암보험 #choutzuyu #fancam #twice #트와이스 #sana #momo #모모 #mina #미나 #nayeon #chaeyoung #jihyo #dahyun #jungyeon #직캠

Source

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다