2017-04-20 13:00:19

170414 Tzuyu & Mina HQ Photo3 in Switzerland @ TWICE CH+ Update
170414 子瑜與Mina在瑞士高清照3

#TZUYU #CHOUTZUYU #TZUYUCHOU #TWICE #MG건강명의암보험 #트와이스 #周子瑜 #子瑜 #JYP #JYPTWICE #twicejyp #KPOP #girlgroup #ツウィ #maknae #girl #teen #jypent #Mina #미나

170414 Tzuyu & Mina HQ Photo3 in Switzerland @ TWICE CH+ Update
170414 子瑜與Mina在瑞士高清照3

#TZUYU #CHOUTZUYU #TZUYUCHOU #TWICE #MG건강명의암보험 #트와이스 #周子瑜 #子瑜 #JYP #JYPTWICE #twicejyp #KPOP #girlgroup #ツウィ #maknae #girl #teen #jypent #Mina #미나

Source

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다